Bohemaland - Zlaté Hory a okolí

Vítejte v parku Rosenau

Interaktivní a naučný park nejenom pro děti Theme Park "Rosenau - Lost City" je místem odpočinku, zábavy a vzdělávání pro celou rodinu, s nabídkou zaměřenou na hosty všech věkových kategorií. Park je 7 km od Zlatých Hor, na polské straně   :https://www.gorzelanny.pl/zaginione-miasto/cz/index.html.

   

 

Łowisko Na Wyspie Pokrzywna (loviště ryb s restaurací)

Můžete si půjčit udici a nachytat ryby anebo si se nechat ugrilovat v restauraci. 7 km od Zlatých Hor na polské straně.

  

MĚSTSKÉ MUZEUM (BÝVALÁ POŠTA)

Nejcennější stavební památka městské památkové zóny Zlatých Hor, postavena r. 1698 v holandském barokním slohu jako první pošta ve Slezsku. Přenocovalo zde několik významných osobností jako např. císař Josef II., kníže Ditrichstein aj. Tyto události nám připomíná pamětní deska v chodbě budovy.

Městské muzeum svým návštěvníkům nabízí: expozici s historií města a regionu, model venkovské jizby, rozsáhlou expozici hornictví ve středověku a současnosti, ve sklepení je vybudován model současné štoly a mučírna z dob čarodějnických procesů, velkou a obsáhlou sbírku minerálů, nářadí a náčiní k dolování rudy a zlata. Dále pak expozici obcí Rejvíz, Horní a Dolní Údolí a Ondřejovic.

Součástí Městského muzea je také Galerie SNOP, kde probíhají pravidelně výstavy uměleckých prací.

 

ZLATORUDNÉ MLÝNY S NAUČNOU STEZKOU „ÚDOLÍ ZTRACENÝCH ŠTOL"

V údolí ztracených štol se nachází Hornický skanzen s dřevěnou replikou středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou. Tímto údolím teče říčka Olešnice, která je zlatonosná od 12. století až do dnes. Průvodce vás provede mlýnicí a stoupou s ukázkou drcení zlatonosné rudy a jinými zajímavostmi. Obě budovy jsou sestaveny podle historických nákresů, pomocí dřevěných klínů. Obě mlýnská kola jsou poháněna z původního vodního náhonu.Po prohlídce mlýnů je možnost si vypůjčit od průvodce rýžovací pánev a přímo i na říčce si vyzkoušet rýžování zlata.

Naučná stezka „Údolí ztracených štol“ je 2 km dlouhý okruh kolem Hornického skanzenu a přivede vás k místu s optickým klamem, „kde voda teče do kopce“. Součástí Hornického skanzenu jsou také Zlatokopecké sruby, kde si můžete zakoupit suvenýry a občerstvení.

 

ROZHLEDNA NA BISKUPSKÉ KUPĚ

Je nejstarší kamenná rozhledna v Jeseníkách. Nachází se na vrcholu Biskupské kupy v nadmořské výšce 890 m n. m. Byla slavnostně otevřena r. 1898 u příležitosti 50-ti leté vlády císaře Františka Josefa. Byla zde zřízena první poštovna na Moravě. Při dobré viditelnosti lze z věže dohlédnout na vrcholky jesenických hor, Praděd, Sněžku a velkou část polské nížiny. Rozhledna je otevřena celoročně.

 

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE POMOCNÉ (MARIA HILF)

Již od počátku 18. století navštěvovali první poutníci obraz Bohorodičky, umístěný v místě pozdější kaple. Zákaz poutí a bohoslužeb přišel v době reforem císaře Josefa II. Po obnovení bohoslužeb byl postaven zděný kostel. Po 2. světové válce nastal pro poutní místo zlom. Z důvodů důlních prací byl k poutnímu místu vstup zakázán a celý areál začal chátrat. Nakonec byl poutní areál srovnán se zemí roku 1973. Poutní místo bylo znovu obnoveno roku 1995. Dnes je obraz Bohorodičky součástí oltáře ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách a na poutním místě je umístěn obraz podobný.

Poutní místo je otevřeno návštěvníkům celoročně.

Mše svaté jsou zde každou sobotu v 10:30 a každou neděli v 10:30 a v 15:00 hod.

Mezi nejnavštěvovanější každoroční poutě patří Pouť rodin, Diecézní pouť a Pouť tří národů.

 

REJVÍZ S NAUČNOU STEZKOU K MECHOVÉMU JEZÍRKU.

Jedním z nejzajímavějších míst Olomouckého kraje je národní přírodní rezervace Rejvíz. Tvoří ji vrchovištní rašeliniště kolem Malého a Velkého mechového jezírka. V takovémto prostředí se vyskytuje vzácná flóra a fauna. Tajuplná jezírka jsou obestřena mnoha bájemi. Tvrdý život v osadě Rejvíz připomíná tamní tkalcovská expozice. Další zajímavostí jsou vyřezávané židle místních štamgastů v Penzionu Rejvíz.

Naučná stezka k mechovému jezírku:
Od Penzionu Rejvíz vede 3 km dlouhá naučná stezka k mechovému jezírku. NS je pouze pro pěší s pěti zastaveními. Od třetího zastavení (pokladna) vede NS po haťovém chodníčku až k Velkému mechovému jezírku. Celková plocha jezírka je 1693 m3, maximální hloubka 3 m. Trasa je přístupná od května do října.